Novinky

Odebíráme tyto časopisy Kreativ a pro mládež Matřídouška, Rozmarýna, Rozmarýnka a Bart Simpson

 

Na chodbě obecního úřadu u vstupu do knihovny dále nabízíme tzv.

KNIŽNÍ POHOTOVOST

  • Jedná se o bezplatné půjčování knih a časopisů.
  • Cílem je rozšíření a podpora čtenářství.
  • Občané obce Krhovice si zde mohou volně a především bezplatně půjčovat knihy a časopisy. Knihu či časopis si můžete kdokoliv vzít, přečíst a buď příležitostně vrátit do regálu, nebo čtenář si může knihu či časopis ponechat. Vrácení knihy nebo časopisu není podmínkou.
  • Knihy budou průběžně doplňovány.
  • Občané mohou také své knihy, které již doma nechtějí, do tohoto regálu vkládat.
  • Zakázáno je vkládat knihy a časopisy s nevhodným obsahem.

Dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury na projekt „Rozšíření nabídky akcí pro veřejnost obecní knihovny v Krhovicích“ jsme velmi uvítali. Věříme, že podpořený projekt splní svůj účel a přispěje ke zkvalitnění služeb a obohacením nabídky vyžití pro obyvatele. Knihovna se tím zatraktivní  a zvýší se zájem uživatelů, a to nejen dětí a mládeže, ale i seniorů a ostatních občanů. Pořídili jsme projektor, projekční plátno, reproduktor a notebook s příslušenstvím. První naplánovaná akce byla Noc s Andersenem, která je u dětí velmi oblíbená a proběhla 1.dubna 2022.

 

Výše výdajů akce 2021 ......47.548,- 

Hrazeno z rozpočtu MK .....32.699,- Kč

Hrazeno z rozpočtu obce ....14.849,- Kč

 

 

 

 

Dotace poskytnutá Ministerstvem kultury na projekt „Automatizace obecní knihovny v Krhovicích“. Podpořený projekt plně splnil svůj účel a přispěl ke zkvalitnění služeb a zatraktivnění knihovny, zpřístupnění knihovního fondu prostřednictvím on-line katalogu (který ještě doplňujeme), zvýšením počtu PC pro veřejnost. Během roku 2016 jsme dle plánu zakoupili licenci regionálního knihovního systému Clavius REKS, který je spravován Městskou knihovnou Znojmo.

Dále jsme pořídili výpočetní techniku (Notebook, operační systém, antivirový program, myš, potřebné kabely, tiskárnu se scannerem, který nám v knihovně chyběl, programové vybavení, pořídili jsme scanner čárkových kódů pro zahájení automatizovaného výpůjčního procesu.

Výše výdajů akce 2016 ......43.863,68 

Hrazeno z rozpočtu MK .......30.000,-    Kč

Hrazeno z rozpočtu obce ....13.863,68 Kč

 

 

Dotace poskytnutá Jihomoravským krajem na „Revitalizaci mobiliáře Místní lidové knihovny v Krhovicích“. Za pomoci neinvestiční dotace jsme pořídili nové regály, nástavce, police, schůdky, stoly a sedací vaky v knihovně, zvýšili jsme počet studijních míst z 5 na 8 a pořídili nové PC. Vytvořili jsme dětský koutek

Výše výdajů akce 2016 .... 62.815,- Kč

Hrazeno z rozpočtu JMK ... 25.000,- Kč

Hrazeno z rozpočtu obce ...37.815,- Kč

 

 

 

Online katalog

 

Přejít přímo do katalogu